ELISA ридери и миялни инструменти

 

 

ELISA Reader (ридер) ЗА ПЛАКИ И СТРИПОВЕ С КЛАТАЧКА
 – за 96- и други плаки и стрипове
 – обхват 400 – 700 nm
 – 4 стандартни филтъра (405 nm; 450 nm; 492 nm и 630 nm) – максимум 8 филтъра
 – 0 – 4,000 Abs
 – 8-канлен 
 – с клатачка
 – RS-232
 – USB порт
 – изход за принтер съвместим с Windows
 – управление само с компютър
ELISA reader-1
ELISA Reader (ридер)  С КЛАТАЧКА
 – за 96- ямкови плаки
 – обхват 400 – 700 nm
 – 4 стандартни филтъра (405 nm; 450 nm; 492 nm и 630 nm) – максимум 8 филтъра
 – 0 – 4,000 Abs
 – 8-канлен 
 – с клатачка
 – RS-232
 – опция PSTN
 – touch panel или мишка
 – изход за външен принетр
ELISA reader-2
ELISA Reader (ридер)  С КЛАТАЧКА
 – за 96- ямкови плаки
 – обхват 400 – 700 nm
 – 2 стандартни филтъра (450 nm и 630 nm) – максимум 4 филтъра
 – 8-канлен 
 – с клатачка
 – RS-232
 – с принтер
ELISA reader-3
STRIP Reader (ридер за стрипове) 
 – за стрипове с 8 / 12 ямки
 – обхват 400 – 700 nm
 – 4 стандартни филтъра (405 nm; 450 nm; 492 nm и 630 nm) – максимум 7 филтъра
 – 1-канлен 
 – моно- и бихроматичен режим на четене
 – RS-232
 – с принтер
ELISA reader-4
ELISA Reader (ридер)
 – за 12-, 24-, 48-, 96- и 384- ямкови плаки
 – обхват 340 – 800 nm
 – монохроматор за целия обхват през интервал 1 nm
 – сканиращ
 – 1-канален
 – RS-232
 – USB порт
ELISA reader-5
ELISA WASHER (миялна)
 – за 96- или 48- ямкови плаки или стрипове
 – изплакващ обем 50 – 3000 µl/ ямка (8-канален режим)
 – изплакващ обем 50 – 2000 µl/ ямка (12-канален режим)
 – остатъчен обем < 1µl / ямка
 – RS-232 порт
ELISA reader-6
ELISA WASHER (миялна) С КЛАТАЧКА
 – за 96- или 48-ямкови плаки или стрипове
 – 5 канали за миене и плакнене
 – с клатачка
 – изплакващ обем 10 – 3000 µl / ямка
 – остатъчен обем < 1 µl / ямка
 – RS-232 порт
ELISA reader-7
ELISA WASHER (миялна) С КЛАТАЧКА И ИНКУБАТОР
 – за 96- или 48-ямкови плаки или стрипове
 – 5 канали за миене и плакнене
 – с клатачка и инкубатор
 – изплакващ обем 10 – 3000 µl / ямка
 – остатъчен обем < 1 µl / ямка
 – RS-232 порт
ELISA reader-8
ELISA WASHER (миялна) С КЛАТАЧКА И ИНКУБАТОР
 – за 96- ямкови плаки
 – с клатачка и инкубатор
 – остатъчен обем < 3 µl / ямка
 – RS-232 порт
ELISA reader-9
ELISA WASHER (миялна) С КЛАТАЧКА
 – за 96- ямкови плаки
 – с клатачка
 – 2 канала за миене и плакнене
 – остатъчен обем < 1,5 µl / ямка
 – RS-232 порт
ELISA reader-10