Автоматична ELISA система 5 в 1 включваща: диспенсър, шейкър, инкубатор, уошър и рийдър

 

Snimka_Crocodile_ELISA_5inOne  CROCODILE ELISA 5 in One mini Workstation

• Съчетание на 5 инструмента в един – повишава ефективността на работата.

• Компактни размери В х Ш х Д 26 х 27 х 63 см; тегло 14,8 кг.

• Инкубатор – от стайна температура + 4 °С до 55 °С;

• Рийдър (ELISA Reader) – място за осем филтри;

• Диспенсър – тип – 4 независими прецизни помпи; обеми – от 10 до 2000 µL;

• Уошър – конфигурация на колектора – автоклавируем 8 канален колектор с 2 паралелни игли;

• Шейкър – разбъркване – независимо линеарно движение с честота от 5 до 20 Hz;

• Софтуер – модул за квантитативна и квалитативна обработка на данните.

Общи характеристики Рийдър (ELISA Reader)
– динамичен обхват – 0 – 3,0 OD при 450 nm
– спектрален обхват – 400 – 690 nm; преинсталирани филтри за 405, 450, 492, 620 nm
– фотометрични канали – 8 независими фотометрични канала плюс референтен канал, моно и бихроматно четене
– прецизност: < 1,5% CV (0,01 до <0,5 OD); < 1 % CV (0,5 OD до <2,0 OD); <1,5% CV (2,0 – 3,0 OD)
– точност: +/- 0,01 OD или 2,5% (в зависимост коя стойност е по-голяма)

Общи характеристики Инкубатор
– стабилност на температурата +/- 1 °С при 37 °С
– програмируемо време за инкубация
– мониторинг на температурата

Общи характеристики Диспенсър
– прецизност – < 2% CV при 100 µL
– точност – < 5% при 100 µL
– видове реагенти – всякакъв вид бутилка може да бъде свързан

Общи характеристики Уошър
– плакнещ обем от 50 до 1000 µL
– методи на измиване – стандартен, с преливане, с накисване, дву-точков, sweep
– капацитет на измиващите буфери – 3 бр шишета от 1 L
– контейнер за отпадък – 2 L шише

Общи характеристики Софтуер
– лесен за адаптиране към желан от клиента ELISA протокол
– интуитивно задаване на стъпките
– различните функции на апарата могат да бъдат обединени в една секвенция и зададени многократно (напр. от 1 до 4 стъпки на диспенсъра или многократно измиване)

За повече информация:

Crocodile Overview

Crocodile ELISA assay automation

CROCODILE ELISA 5 in One mini Workstation Brochure