Портативен мултипараметров фотометър за лабораторна и извън лабораторна работа PF-11

 

1Портативен мултипараметров фотометър за лабораторна и извън лабораторна работа PF-11

 – с батерии и на ток
 – памет с повече от 100 калибрационни криви
 – директно отчитане на концентрацията в mg/ l
 – измерване на екстинкция
 – кюветодържател за кръгли кювети с диаметър 16 mm
 – голям двуредов дисплей
 – фотометрично измерване на рН
 – RS-232 интерфейс за пренос на данни в компютър
 – еднолъчев
 – филтър с 6 оцветени стъклени филтри
 – източник на светлина – волфрамова лампа
 – дължина на вълната 380/ 405/ 470/ 520/ 605/ 720 nm
 – детектор силиконов фотоелемент
 – лесно опериране с помощта на 3 фолирани бутона
 – обхват на измерване ± 2,5 Е
каталожен номер № 919 05 / куфарче с  – стабилност < 0,01 E/ h
фотометър PF-11, инструкция за  – размери на апарата 195 х 100 х 40 mm
работа, 4 батерии, 2 празни тест епруветки  – придружен от сертификат за качество от производителя и с декларация за
/кювети/, фуния за проби / съответствие (СЕ марка)