Home /

Апарати за анализ на нефто продукти

 

Апарат за определяне на сяра в нефтопродукти

Sindie 7039

Sindie 7039

 

  • Съгласно ASTM D7039 и ISO 20884 стандарти;

Допълнителна информация

 

Видео на продукта

 

 

 

 

 

 

 

Апарат за определане на хлор в нефтопродукти

Clora

 

Видео на продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат за мултиелементен състав на нефтопродукти

Petra MAX

 

  • Съгласно стандарт ASTM D4294;
  • Възможност за детекция на 12 елемента от P до Zn;
  • Усъвършенствана прецизност с HDXRF;

Допълнителна информация

 

 

 

                                                 И ДРУГИ

 

 

 

 

Апарат за определяне на пламна температура в затворен тигел

OilLab 6000 – Leonardo Pensky Martens

Съгласно: ASTM D93 procedures A, B, C, DIN EN 22719, IP 34, ISO 2719

 

Видео на продукта

 

 

 

 

 

 

 

Апарат за определяне на пламна температура в отворен тигел

OilLab 670 – Cleveland

Съгласно: ASTM D92, DIN 51376, EN 22592 (obs.), IP 36, ISO 2592;

 

Видео на продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат за определяне на налягане на парите

OilLab 710 ASVP – Air Satured Vapour Pressure

 

 

Съгласно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апаратура за определяне на ниско температурни свойства на нефтопродукти

 

 

 

  • Апарат за определяне на гранична температура на филтруемост;
  • Апарат за определяне на температура на течливост;
  • Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 

И ДРУГИ

 

 

 

Автоматичен апарат за определяне на дестилационни характеристики на горива

STARDist

 

Съгласно: ASTM D1078, ASTM D850, ASTM D86, DIN 51751, GOST 2177, IP 195, ISO 3405, JIS K2254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други апарати за анализ на нефто продукти