Апаратура за анализ на мляко

 

Апарати за анализ на протеин, лактоза, масленост, точка на замръзване

aparati za analiz na mlqko

 

 

 

 

 

Центрофуги за бутирометри

 Центрофуги за бутирометри► с нагряване до 65 °С или 68 °С

► за определяне на масленост по Гербер, Бабкок

► за определяне на разтворимост

Центрофуги за бутирометри

 

Водни бани за бутирометри

Водни бани за бутирометри

 

 

 

 

 

 

Келдал апарат                            Титрувални апарати

Келдал апарат                                   Титрувални апарати

Лактодензиометър – с или без термометър

Лактодензиометър

 

 

 

 

Хидрометър / аерометър за мляко, кондензирано мляко, кисело мляко, по стандарти DIN 10290, DIN 12791, DIN 10293

Хидрометър / аерометър за мляко

 

 

 

 

Апарат за определяне на точка на замръзване в 1 или 12 проби

Апарат за определяне на точка на замръзване в 1 или 12 проби

 

 

 

 

 

Калифорния тест за мастит

Калифорния тест за мастит