Бързи тестове за анализ на води

 
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
 1
915 007 Алкалност 0,2 – 7 mmol/ l титриметричен
931 006 Алуминий 0,10 – 0,50 mmol/ l Al3+ колориметричен, Eco
914 210 Амоняк 0,5 – 20 mg/ l NH4+ компараторен
931 010 Амоняк 0,5 – 15 mg/ l NH4+ колориметричен, Eco
914 238* Амоняк 0,2 – 10 mg/ l NH4+ компараторен
935 012 Амоняк 0,2 – 3 mg/ l NH4+ колориметричен, Alpha
931 008* Амоняк 0,2 – 3 mg/ l NH4+ колориметричен, Eco
920 006 Амоняк 0,02 – 0,5 mg/ l NH4+ високочувствителен, Не
931 090 Вода от басейни 0,1 – 2,0 mg/ l Cl2, 6,9 – 8,2 pH колориметричен, Eco
914 230 Вода от басейни 0,1 – 2,0 mg/ l Cl2, 6,9 – 8,2 pH компараторен
Основни колориметрични тестове с 914 243 Диетилхидроксиламин 0,05 – 1 mg/ l DEHA компараторен
цветна сравнителна таблица 931 024 Диетилхидроксиламин 0,01 – 0,3 mg компараторен
Visocolor Alpha 914 017* Желязо 0,1 – 50 mg/ l Fe компараторен
914 039* Желязо 0,1 – 2 mg/ l Fe компараторен
 2.
931 026* Желязо 0,04 – 1,0 mg/ l Fe колориметричен, Eco
920 040 Желязо 0,01 – 0,2 mg/ l Fe високочувствителен, Не
915 010 Калций 0,5 – 20 °d 0,1 – 3,6 mmol/ l титриметричен
931 012 Калций 5 – 50 mg/ l Са титриметричен, Есо
915 006 Киселинност 0,2 – 7 mmol/ l титриметричен
931 088* Кислород 1 – 10 mg/ l O2 колориметричен, Eco
915 009 Кислород 0,2 – 10 mg/ l O2 титриметричен
931 032* Калий 2 – 15 mg/ l К колориметричен, Eco
914 034* Мед 0,1 – 3 mg/ l Сu2+ компараторен
931 037* Мед 0,1 – 1,5 mg/ l Сu2+ колориметричен, Eco
920 050 Мед 0,04 – 0,5 mg/ l Сu2+ високочувствителен, Не
Основни титриметрични тестове с 931 038* Манган 0,1 – 1,5 mg/ l Mn колориметричен, Eco
отчитане промяна в цвета 914 018* Манган 0,1 – 4 mg/ l Mn компараторен
Visocolor Alpha 920 055 Манган 0,03 – 0,5 mg/ l Mn високочувствителен, Не
914 219* Никел 0,2 – 10 mg/ l Ni2+ компараторен
931 040* Никел 0,1 – 1,5 mg/ l Ni2+ колориметричен, Eco
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
935 065 Нитрат 2 – 50 mg/ l NO3- колориметричен, Alpha
 3
931 041* Нитрат 1 – 120 mg/ l NO3- колориметричен, Eco
914 245* Нитрат 1 – 50 mg/ l NO3- титриметричен
935 066 Нитрит 0,05 – 1 mg/ l NO2- колориметричен, Alpha
914 020* Нитрит 0,05 – 2 mg/ l NO2- компараторен
931 044* Нитрит 0,02 – 0,5 mg/ l NO2- колориметричен, Eco
920 063 Нитрит 0,005 – 0,1 mg/ l NO2- високочувствителен, Не
935 075 рН 5,0 – 9,0 рН колориметричен, Alpha
931 066 рН 4,0 – 9,0 рН колориметричен, Eco
914 022 рН 4,0 – 10,0 рН компараторен
920 074 рН 4,0 – 10,0 рН високочувствителен, Не
Стандартни колориметрични тестове 931 270* рН 6,0 – 8,2 рН фотометричен
с цветна сравнителна таблица 914 330 рН 6,9 – 8,2 рН компараторен
Visocolor Eco 931 033* Силиций/ силикат 0,2 – 3 mg/ l Si2 колориметричен, Eco
914 024* Силиций/ силикат 0,2 – 5 mg/ l Si2 компараторен
920 087 Силиций/ силикат 0,01 – 0,30 mg/ l Si високочувствителен, Не
914 035* Сулфат 25 – 200 mg/ l SО4² компараторен
 4
931 094* Сулфид 0,1 – 0,8 mg/ l S²- колориметричен, Eco
914 033* Сулфид 0,05 – 1,0 mg/ l S²- компараторен
931 095 Сулфит над 1 mg/ l SO3² титриметричен, Есо
915 008 Сулфит 2 – 100 mg/ l SО3²- титриметричен
935 016 Твърдост карбонатна 1 – 10 °d титриметричен, Alpha
935 014 Твърдост карбонатна 1 – 10 °d титриметричен, Есо
915 003 Твърдост карбонатна 0,5 – 20 °d 0,2 – 7 mmol/ l титриметричен
935 042 Твърдост обща 1 – 10 °d титриметричен, Alpha
931 029 Твърдост обща 1 – 10 °d титриметричен, Есо
915 005 Твърдост обща 0,5 – 20 °d 0,1 – 3,6 mmol/ l титриметричен
915 002 Твърдост остатъчна 0,05 – 2 °d 0,01 – 0,36 mmol/ l титриметричен
935 080 Твърдост остатъчна 0,05 – 0,30 °d колориметричен, Alpha
Стандартни титриметрични тестове 931 277* Флуорид 0,1 – 2,0 mg/ l F¯ фотометричен
с отчитане промяна в цвета 935 079 Фосфат 2 – 20 mg/ l PO4³¯ колориметричен, Alpha
Visocolor Eco 914 223* Фосфат 2 – 25 mg/ l PO4³¯ компараторен
931 084* Фосфат 0,2 – 5 mg/ l P колориметричен, Eco
914 037 Фосфат 0,1 – 1,5 mg/ l P компараторен
920 082 Фосфат 0,05 – 1,0 mg/ l P високочувствителен, Не
 5
Кат. № Параметър Обхват Тип тест
920 080 Фосфат 0,01 – 0,25 mg/ l P високочувствителен, Не
914 016 Хидразин 0,1 – 2 mg/ l N2H2 компараторен
935 019 Хлор 0,25 – 2,0 mg/ l Cl2 колориметричен, Alpha
931 015* Хлор 0,1 – 2,0 mg/ l Cl2 колориметричен, Eco
931 016* Хлор 0,1 – 2,0 mg/ l Cl2 колориметричен, Eco
Високочувствителни колориметрични тестове 931 217* Хлор 0,05 – 6,0 mg/ l Cl2 фотометричен
с цветна сравнителна таблица 931 219* Хлор 0,05 – 6,0 mg/ l Cl2 фотометричен
Visocolor НЕ 914 232* Хлор 0,1 – 2,0 mg/ l Cl2 компараторен
 6
920 015 Хлор 0,02 – 0,60 mg/ l Cl2 високочувствителен, Не
931 018* Хлорид 1 – 60 mg/ l Cl¯ колориметричен, Eco
915 004 Хлорид 5 – 550 mg/ l Cl¯ титриметричен
914 211* Хромат 0,1 – 2 mg/ l CrО¯ компараторен
914 042* Цианид 0,05 – 1 mg/ l CN¯ компараторен
931 022* Цианид 0,01 – 0,20 mg/ l CN¯ колориметричен, Eco
920 028 Цианид 0,002 – 0,04 mg/ l CN¯ високочувствителен, Не
931 023* Цианурова киселина 10 – 100 mg/ l Cya колориметричен, Eco
Стандартни титриметрични тестове 914 041* Цинк 0,25 – 3 mg/ l Zn²+ компараторен
с отчитане промяна в цвета 914 241* Цинк 0,25 – 3 mg/ l Zn²+ компараторен
Visocolor Titration 931 098* Цинк 0,5 – 3 mg/ l Zn²+ колориметричен, Eco