“Данс Фарма” ЕООД

 

20131009_121253Данс Фарма е водещ доставчик на лабораторно оборудване, лабораторна апаратура, лабораторни консумативи и стъклария, лабораторни реактиви и химикали, китове, тестове и реагенти за молекулярна биология и медицинска диагностика.

Дейността на фирмата е концентрирана в три основни направления:

– Внос, дистрибуция и сервиз на сертифицирано комплексно лабораторно оборудване, консумативи и реактиви в съответствие с изискванията за качество на Европейската общност;

– Производител на лабораторни продукти сертифицирани по ISO 9001:2008

– Собствен лабораторен блок за изпитване и калибриране на технически средства в съответствие с БДС EN ISO/ IEC 17025:2005.

Данс Фарма е с изграден имидж на коректен доставчик и партньор. Фирмената политика е насочена към регулярни и трайни партньорски отношения с клиентите, безупречен сервиз и широк спектър висококачествено лабораторно оборудване. Фирмата се стреми към прозрачност, коректност и висок професионализъм – гаранция за успех на пазара.

Постоянната обратна връзка с клиентите, задоволяването на техните изисквания и цялостната подкрепа към клиента са от първостепенно значение за фирмата.

В съответствие с европейските изисквания и като гаранция за високото качество на продуктите и услугите, които предлага от 2006 година компанията е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001.

Наши клиенти са индустриални и научноизследователски лаборатории в различни области като:

  • Фармацевтична промишленост;
  • Молекулярна биология, генетика, биотехнологии, медицина;
  • Нефтопреработвателна индустрия;
  • Контрол на води и храни, околна среда;
  • Винопроизводство, пивоварство;
  • Млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост;
  • Козметика, парфюмерия;
  • Други.