Данс Фарма – изключителен представител за България на Analytik Jena AG за апарати, китове и реактиви за молекулярна биология и биотехнологии

 

АПАРАТИ:

  • PCR и Real-time PCR (qPCR) апарати;
  • Автоматизирани апарати за ДНК / РНК екстракция;
  • Спектрофотометри за микро- и нано-обеми;
  • Системи за био-визуализация и гел-документация, трансилюминатори;
  • Цялостни системи за електрофореза и блотинг;
  • PCR кабинети;
  • Съпътстващо оборудване: високоскоростни мелници, термостатирани клатачки, термоблокове, хибридизационни пещи, UVP инкубатури и фурни, крослинкъри и термостати.

КИТОВЕ И РЕАГЕНТИ:

  • За ДНК / РНК екстракция;
  • За PCR и Real-time (qPCR) анализи;
  • За електрофореза.

Моля свържете се с нас за информация и оферти.