Данс Фарма – представител на KRUSS GmbH за България

 

Универсални висококачествени апарати за анализ на процесите на омокряне.

 

 

 

 

 

Изцяло автоматизирано и контролирано със софтуер измерване на повърхностно и междуфазово напрежение с капка или мехурче, статичен и динамичен контактен ъгъл, повърхностна енергия.

Моля свържете се с нас за информация и оферти.