Едноканални автоматични пипети с фиксиран обем

 

едноканална автоматична пипета

Изцяло автоклавируеми едноканални автоматични пипети с фиксиран обем.

Всяка автоматична пипета марка Данс Фарма е тествана индивидуално и калибрирана в съответствие със стандартите EN ISO 8655 и DIN 12650

Всички автоматични пипети марка Данс Фарма са класифицирани като in vitro диагностични медицински изделия, в съответствие с директивата за in vitro диагностични (IVD) медицински изделия 98/79 EC и са CEIVD маркирани.

едноканална автоматична пипета с фиксиран обем

  За повече информация.