Портфолио

 

Име

ДАНС ФАРМА EOOД

Сертификати

ISO 17025:2006, ISO 9001:2008 за производство, дистрибуция и сервиз

Централен офис

ул. “Индустриална” 11, ет. 7, Бизнес Център Василеви София 1202, България

Телефон (++359 2) 936 70 79, 936 77 92, 936 67 51
Факс (++359 2) 936 70 79, 936 77 92, 936 67 51
E-mail [email protected]
Website www.danspharma.com
Управител Д-р Даниела Анкова, Ph.D.
Служители Квалифициран екип от специалисти – физици, биолози, молекулярни биолoзи, химици, инженери биотехнолози.
Собственост Д-р Даниела Анкова, Ph.D.
Дейности

1. Внос и дистрибуция на сертифицирано лабораторно оборудване и консумативи;
2. Производител на лабораторни продуктисертифицирани по ISO 9001;
3. Лаборатория за калибриране на мерки за обем: Национален Лабораторен Център (НЛЦ) при ДАНС ФАРМА в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Клиенти Аналитични, химични, микробиологични, изследователски и диагностични лаборатории в:
– Молекулярна биология, генетика, медицина, био-технологии;- Фармацевтична промишленост;
– Нефтопреработвателна индустрия;
– Контрол на води и храни, околна среда;
– Млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост, козметика, парфюмерия;
– Други.

Ежегодно участие в международни изложения:

– Международна специализирана изложба “Булмедика -София.- Международна специализирана изложба “Булконтрола” – София.

Продуктова диверсификация

І. I. Консумативи
1. Лабораторни химикали, реагенти и стандарти;
2. Сертифицирани референтни материали;
3. Стъклария, пластмасови изделия;
4. Консумативи, реагенти и китове за био-технологии, молекулярна биология, диагностика.ІІ. Апарати
1. Лабораторно оборудване за молекулярна биология, биотехнологии и микробиология;
2. Основно лабораторно оборудване;
3. Оборудване за анализ на петролни продукти, лубриканти и масла;
4. Други.

Проекти по международни програми

1. По програмаPHARE 2002, 2003 – 5 проекта
2.По програма SAPARD 2002, 2003– 3 проекта
3.Правителствени иновационни програми 2002-2012– 30 проекта
4. Проекти на Европейския съюз за обществени и частни бенефициенти– повече от 17

Други дейности

Семинари и обучения за:
– Фармацевтична индустрия;
– Качествен контрол на храни;
– Химия;
– Атомни електроцентрали;
– Нефтопреработвателна индустрия;
– Университети и институти.