Имунология и Хематология

 

Имунологията се фокусира на взаимодействията и нарушенията на имунната
система, докато хематологията се занимава със заболявания на кръвта. Диагностични китове ELISA:

Aggrecan PG

Akt (Total) human, mouse, rat ELISA

Akt (pS473) human, mouse, rat ELISA

sAPO1/FAS (Human) ELISA

Caspase-8 (Human) ELISA

Caspase-9 (Human) ELISA

CIq ELISA (Circ. Immune Complexes) ELISA

Complement C3a des Arg ELISA

Complement C4a des Arg ELISA

C3d ELISA (Circ. Immune Complexes)

C3bi ELISA

C5a ELISA

sCD23 ELISA

sCD30 ELISA

sCD40 ELISA

sCD40 Ligand ELISA

sCD40 Ligand high sensitive ELISA

sCD40 Ligand (Mouse) ELISA

sCD44 (Human) ELISA

CH 50 ELISA

PMN Elastase (Human) ELISA

Endostatin ELISA

Erythropoietin EPO ELISA

sFAS Ligand (Human) ELISA

Fibronectin ELISA

Galectin-3 (Human) ELISA

GCSF (Human) ELISA

GM-CSF (Human) ELISA

GM-CSF (Human) Supersensitive ELISA

GM-CSF (Mouse) ELISA

sGP130/sCD130 (Human) ELISA

Haemophilus Influenzae B ELISA

Hepcidin-25 ELISA

Hepcidin Pro-Hormone ELISA

Histamin Research ELISA for different species

Histamin Research ELISA for Cellculture

Histamin in Food ELISA

Histamin ELISA

Hsp70 ELISA (cell Lysate/tissue extracts)

HVA ELISA

IgE ELISA

IgG Mouse ELISA

Interferon alpha (Human) ELISA

anti-Interferon (Human) ELISA

Interferon ß ELISA

Interferon gamma (Human) ELISA

Interferon gamma (Mouse) ELISA

Interferon gamma (Porcine) ELISA

Interferon gamma (Rat) ELISA

Interleukin-1 alpha (Human) ELISA

Interleukin-1 beta (Human) ELISA

Interleukin-1 beta (Rat) ELISA

Interleukin-1ß (Mouse) ELISA

Interleukin-2 (Human) ELISA

Interleukin-2 (Mouse) ELISA

Interleukin-2 (Rat) ELISA

Interleukin-2 Receptor (Human) ELISA

Interleukin-4 (Human) ELISA

Interleukin-4 (Mouse) ELISA

Interleukin-5 (Human) ELISA

Interleukin-5 (Human) ELISA

Lysozome ELISA

sHLA-G (leukocyte antigen-G) ELISA

Interleukin-6 (Human) ELISA

Interleukin-6 (Mouse) ELISA

Interleukin-6 (Rat) ELISA

Interleukin-6 Receptor ELISA

Interleukin-8 (Human) ELISA

Interleukin-8 (Porcine) ELISA

Interleukin-10 (Human) ELISA

Interleukin-10 (Porcine) ELISA

Interleukin-10 (Mouse) ELISA

Interleukin-10 (Rat) ELISA

Interleukin-12 p40 (Human) ELISA

Interleukin-12 p70 (Human) ELISA

Interleukin-12 p70 (Rat) ELISA

Interleukin-12 (Mouse) ELISA

Interleukin-12p70 (Mouse) ELISA

Interleukin-13 (Human) ELISA

Interleukin-13 (Rat) ELISA

Interleukin-15 (Human) ELISA

Interleukin-16 (Human) ELISA

Interleukin-17 (Human) ELISA

Interleukin-18 (Human) ELISA

Interleukin-18 (Rat) ELISA

Interleukin-23 (human) ELISA

Involucrin ELISA

IP-10 (Interferon gamma induable Protein-10) ELISA

MCP-1 (Human) ELISA

MCP-1 (Rat) ELISA

MCP-1 (Mouse) ELISA

MIP-1 beta human ELISA

MIP-2 (Rat) ELISA

MIP-5 (Human) ELISA

MMP-9 (Human) ELISA

MMP-1 (Human) ELISA

MMP-13 (Human) ELISA

Neopterin ELISA

PAP micro ELISA (Plasmin a2-antiplasmin complex)

Protein A ELISA

sRANKL (free) ELISA

sRANKL (free) Rat/Mouse ELISA

sRANKL (total) ELISA

RANTES (Human) ELISA

soluble E-Selectin human ELISA

soluble L-Selectin human ELISA

soluble P-Selectin human ELISA

TGF beta1 ELISA

TGF beta2 ELISA

TNF alpha (Human) ELISA

TNF alpha (Mouse) ELISA

TNF alpha (Porcine) ELISA

TNF alpha (Rat) ELISA

TNF beta (Human) ELISA

TRAIL human ELISA

Transferrin Receptor (TfR) ELISA

VMA ELISA