Клатачки с ротационно хоризонтално движение

 

Клатачки с ротационно хоризонтално движение  Клатачки с ротационно хоризонтално движение   Клатачки с ротационно хоризонтално движение  Клатачки с ротационно хоризонтално движение

Клатачки с ротационно хоризонтално движение 

Подходящи за тест епруветки, епруветки тип “Епендорф”, бутилки и торбички;

Възможност за регулиране на скоростта

Допълнителни аксесоари: Възможност за поставяне на акрилен инкубатор с цел термостатиране на
пробата.
 
Клатачки с ротационно хоризонтално движение     Клатачки с ротационно хоризонтално движение  Клатачки с ротационно хоризонтално движение  Клатачки с ротационно хоризонтално движение
 

Подходящи за колби, бутилки до 10L, цилиндри, и съдове с диаметър до 325 мм

Възможност за регулиране на скоростта и времето

Mаксимално натоварване до 30 kg.

ISO CLASS I DIN 4050 IP33