Клатачки с хоризонтално и вертикално реципрочно движение

 

Клатачки с хоризонтално и вертикално реципрочно движение  Клатачки с хоризонтално и вертикално реципрочно движение 

Подходящи за микротитрувални плаки, петрита, колби, епруветки, бутилки, цилиндри, делителни фунии и др.

Възможност за аналогова или дигитална настройка на таймера

Възможност за регулиране на скоростта

Допълнителни аксесоари: Възможност за комбиниране на клатачка с инкубатор. Предлага се голямо разнообразие от платформи, щипки и ролери за прихващане на различните съдове.

Клатачки с хоризонтално и вертикално реципрочно движение    Клатачки с хоризонтално и вертикално реципрочно движение