Микробиологични (ламинарни) боксове

 
Микробиологични (ламинарни) боксове за предпазване на продукта, оператора и околната среда
(Class II Biohazard Safety Cabinets, Biological Safety Cabinet Class I, Class II, ламинар клас I  и клас II)
ламинарен бокс
 
– Заменяеми пре-филтри, способстващи за удължаване живота на основните филтри
 
– Основни ULPA филтри, коефициент на ефикасност 99.9995 %, в съответствие с EN 1822 и IEST-RP-CC001.3
 
– Осветеност повече от 850 lux, ниско ниво на шум
 
– Вградена бактерицидна лампа
 
ламинарен бокс   ламинарен бокс