Многоканални автоматични пипети

 

Многоканални автоматични пипети

Изцяло автоклавируеми многоканални автоматични пипети.

Всяка автоматична пипета марка Данс Фарма е тествана индивидуално и калибрирана в съответствие със стандартите EN ISO 8655 и DIN 12650.

Всички автоматични пипети марка Данс Фарма са класифицирани като in vitro диагностични медицински изделия, в съответствие с директивата за in vitro диагностични (IVD) медицински изделия 98/79 EC и са CEIVD маркирани.

многокалана автоматична пипета

  За повече информация.

 
Многоканални автоматични пипети

Share this Post

 

Related Posts