Накрайници за автоматични пипети с филтър

 

накрайници за автоматични пипети с филтър

 

Обща информация

 Всички накрайници с филтър  марка Данс Фарма са сертифицирани, свободни от ДНК, ДНК-ази, РНК-ази, пирогени  и PCR-инхибитори.

Висококачествени накрайници с филтър (размер на порите 4-6 µm)

При производството на накрайниците с филтър марка Данс Фарма са използвани последните технологични достижения в производството на филтри с микропори. Тези технологии елиминират преминаването през филтъра на всички аерозоли и течности. В производството на филтрите се използват чисти полиолефини без добавки (които също биха били източник на контаминация), а техните микропори гарантират ненавлизане на пробата във вътрешността на пипетата. Всички филтърни типчета марка Данс Фарма са свободни от метали (без следи от метали), универсални в своята приложимост за различни нужди.

PCR-филтърните типчета (0.1 – 10 µl) са създадени специално за PCR-техники и улавянето на цялото количество ензим или ДНК е гарантирано.

Вътрешната геометрия на накрайниците в комбинация с ултра-тънкият им отвор намаляват така наречения ефект на капилярата и по този начин се гарантира по-голяма точност на пипетирания обем.

Накрайниците с филтър са стерилизирани с ß-лъчи и са налични в торби или в автоклавируеми полипропиленови кутии (стерилни или нестерилни).