Олигонуклеотиди и флуоресцентно белязани проби за PCR

 

“Данс Фарма” доставя олигонуклеотиди и флуоресцентно белязани проби за PCR по спецификации и поръчка на клиента според техните нужди.

При интерес към олигонуклеотиди и проби по клиентска заявка, моля свържете се с нас.

Олигонуклеотиди за PCR (по поръчка)

Скала (µmol)

Стандартно пречистване

Добив

(OD260)

OPC пречистване

Добив

(OD260)

HPLC пречистване

Добив

(OD260)

0.02

0.20

3

0.60

1.0

0.68

1.0

0.04

0.22

5

0.64

2.5

0.72

2.5

0.20

0.68

16

0.80

8.0

1.00

8.0

1.00

1.76

80

n.a.

n.a.

1.96

25

MALDI-ToF анализ

Флуоресцентно белязани проби за PCR (по поръчка)

3’ Fluorescent Labels

6-Fam

Hex

Tamra

Fluorescein

Cy3, Cy5

 

5’ Fluorescent Labels

6-Fam, Tet

Hex, Tamra

Rox, Joe

Fluorescein

Cy3, Cy5

IRD700/800

CAL Fluor Gold 540

CAL Fluor Orange 560

CAL Fluor Red 610

Rhodamine

Rhodamine Green

Texas Red

 

Dual Labelled Fluorogenic Probes (Real-Time PCR)

5’ Reporter / 3’ Quencher:

5’ FAM / 3’ Tamra

5’ TET / 3’ Tamra

5’ JOE / 3’ Tamra

5’ HEX / 3’ Tamra

5’ FAM / 3’ Dabcyl

5’ TET / 3’ Dabcyl

5’ JOE / 3’ Dabcyl

5’ HEX / 3’ Dabcyl

5’ TAMRA / 3’ Dabcyl

5’ FAM / 3’ BHQ-1

5’ TET / 3’ BHQ-1

5’ CAL Fluor Gold 540 / 3’ BHQ-1

5’ JOE / 3’ BHQ-1

5’ HEX / 3’ BHQ-1

5’ CAL Fluor Orange 560 / 3’ BHQ-1

5’ CY3 / 3’ BHQ-2

5’ CY5 / 3’ BHQ-2

5’ TAMRA / 3’ BHQ-2

5’ ROX / 3’ BHQ-2

5’ CAL Fluor Red 610 / 3’ BHQ-2

5’ CY5 / 3’ BHQ-3

5’ IRD700 / 3’ BHQ-3