Определяне на кръвни групи

 

Определяне на кръвни групи:

Blood type-1Blood type-3Blood type-4

 

 

 

Съдържание:
50 отделни карти A/B/0 (= 100 теста)
или 30 отделни карти A/B/0 + D (= 60 теста)

Необходимото оборудване
отделими карти за изпитване
Стандартна спринцовка за вземане на кръвна проба

Процедура на анализ
Пробийте реакция камери с спринцовката
• Поставете малки капки кръв

Интерпретация на резултата
В примера по-горе:
Положителен за анти-А (ляво; аглутинацията се вижда)
Отрицателен за Anti-B (вдясно, без видима аглутинация)