ПЕТРИТА

 

Перита

BP53-01  H14.2 Ø 55 mm, Асептични, в ръкав по  15 броя
BP53-02  H14.2 Ø 55 mm, Стерилни, в ръкав по  15 броя
BP93B-01  H14.2 Ø 90 mm, Асептични, в ръкав по  25 броя
BP93B-02  H14.2 Ø 90 mm, Стерилни, в ръкав по  25 броя
BI93B-02 Двугнездни петрита, H14.2 Ø 90 mm, Асептични, в ръкав по  25 броя
BI93B-03 Двугнездни петрита, H14.2 Ø 90 mm, Стерилни, в ръкав по  25 броя
BX124-03 Четиригнездни квадратни петрита, H15.8, 120 x 120 mm, Асептични, 14 броя/опак.
BX124-04 Четиригнездни квадратни петрита, H15.8, 120 x 120 mm, Стерилни, 14 броя/опак.