Китове за качествен и количествен анализ на полово предавани болести (STD) чрез RT-PCR

 

Китове за качествен и количествен анализ на полово предавани болести (STD) чрез RT-PCR

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Ureaplasma species and Mycoplasma

Trichomonas vaginalis

Sexually trasmitted Diseases: Multiplex PCR Kits

Candida albicans

Treponema pallidum

Bacterial vaginosis