Растежни фактори

 

Растежните фактори (предимно хормони и пептиди) стимулират деленето на клетките и по този начин растежа. Диагностични китове ELISA:

EGF (Epidermal Growth Factor) Receptor (Human) ELISA

hEGF ELISA

IGF-I (600) (Insulin-like Growth Factor) ELISA

IGF-1 Mouse/Rat

IGF-1 (equine)

IGF BP1 (PP12) ELISA

IGF BP3 ELISA

IGF BP3 ELISA

TGF ß1 ELISA

TGF ß2 ELISA

VEGF human (Vascular Endothelial Growth Factor)

VEGF-A (human) ELISA

VEGF-C (human) ELISA

VEGF-C (rat) ELISA

sVEGF-1/Receptor-1 ELISA

VEGF Human (Vasc. Endoth. Gr. Fact.) ELISA