Сертифицирани бутирометри

 

сертифицрани бутирометри   сертифицирани бутирометри

Предлагаме следните сертифцирани бутирометри:

► мляко с масленост от 0% до 16 %

► обезмаслено мляко

► сухо мляко с масленост от 0% до 70%

► сладолед

► кондензирано мляко

► сметана

► сирене

► масло