Едно-, две- и много компонентни комбинации

 

“Данс Фарма” доставя комбинации антитела по спецификации и поръчка на клиента според техните нужди.

При интерес към антитела по клиентска заявка, моля свържете се с нас.

Дву компонентни:

CD15/CD34

CD16/CD56

CD3/CD16+CD56

CD3/CD19

CD3/CD8

CD3/CD8/CD19

CD4/CD45RA

CD4/CD8

CD45/CD14

CD45RA/CD4

CD5/CD10/CD19

CD8/CD38

CD8/CD4

CD8/CD56 

HLA-DR/CD3

HLA-DR/CD8

Lambda/CD19

MPO/CD22

Три компонентни:

CD3 /CD16 + 56/ CD45 (FITC, PE, PerCP)

CD3/CD19/CD45

CD3/CD4/CD45

CD3/CD8/CD45

CD4/CD8/CD3

KAPPA, LAMBDA, CD19

Много компонентни:

CD3 FITC / CD16 + CD56 PE /CD45…

CD3 FITC / CD8 PE / CD45 PECy5…