Спектрофотометър UviLine 9100

 

1

Обхват 320-1100 nm, графичен дисплей, функция за сканиране, RS 232C интерфейс, USB;
Много висока точност и стабилност;
Автоматично калибриране с вграден филтър; Автоматично нулиране;
Термостатиран кюветодържател за кювети с оптичен път до 100 mm
Памет за 1000 стойности и 100 метода, включително проследяване на кинетиката на процеса;
В съответствие с GLP