Тестове Латекс аглутинация

 

Диагностични тестове от тип латексаглутинация за бързи и икономични резултати с широк кръг от приложения.

ASO Latex Test Detection of Anti-Streptolysin

CrP Latex Test Detection of C-reactive Protein

RF Latex Detection of Rheumatoid Factors

RPR Latex Test Detection of T. pallidum (Syphilis)

VDRL Agglutination Test Detection of VDRL Antigen

Waaler Rose Latex Test Detection of Rheumatoid Factors

IM Latex Test Detection of heterophilic antibodies against Epstein-Barr-Virus (agent of I.M.)

TPHA Microplate Hemagglutination Test

Rose Bengale Latex Test Detection of antibodies against Brucella

MRSA Screen Test Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus