Тумурна диагностика

 

Туморната диагностика се използва в клиниката за наблюдение и последване на тумурни маркери, които се появяват при някои видове рак, метастази или повторна поява на заболяването. Диагностични китове ELISA:

AFP ELISA

Bax (human) ELISA

BcL-2 (human) ELISA

CA 242 ELISA

Catenin, Beta Total ELISA

CEA ELISA

Chromogranin A ELISA

Ferritin ELISA

Free ßHCG ELISA

Free PSA ELISA

ßHCG/HCG ELISA

β-2 Mikroglobulin ELISA

Equi-Molar PSA ELISA

Human Papilloma Virus (HPV) IgG ELISA

NSE ELISA

PAP ELISA

p27 human ELISA

PSA total

S100 B ELISA

SCC ELISA (Squamos Cell Cancer Antigen)*

sp185(HER-2) human ELISA

Survivin ELISA

TM-CA 15-3 ELISA (Breast)

TM-CA 19-9 ELISA (Gall, Pancreas)

TM-CA 72.4 ELISA

TM-CA 125 ELISA (Ovarian)

TM-CYFRA 21.1 ELISA

TPA (Tissue Polypeptide Antigen) ELISA

TPS ELISA

UBC ELISA