Китове за качествен и количествен анализ на Хепатитни вируси чрез RT-PCR

 

Китове за качествен и количествен анализ на Хепатитни вируси чрез RTPCR

Hepatitis A (HAV)

Hepatitis B (HBV)

Hepatitis C (HCV)

Hepatitis C Virus Genotyping

Hepatitis D (HDV)

Hepatitis G (HGV)

Hepatitis C / Hepatitis B / HIV multiplex detection