Китове за качествен и количествен анализ на човешки папиломни вируси (HPV) чрез RT-PCR

 

Китове за качествен и количествен анализ на човешки папиломни вируси (HPV) чрез RT-PCR

Китове за скрининг на HPV генотипове с висок карциногенен риск  

Китове за типизиране на HPV генотипове с висок карциногенен риск  

Китове за HPV генотипове с нисък карциногенен риск