Cannon – ubbelohde вискозиметри

 

вискозиметър    – за измерване на кинематичен вискозитет на прозрачни течности  (използва се и за хидравлични смазочни масла)

– ASTM D 445 и ISO 3105

– минимално количество проба, което се измерва е 11 мл

– изисква водна баня с дълбочина 254 мм (трябва да бъде потопен до 220 мм дълбочина)

– държачите се поръчват и доставят отделно

 

 

 

Cannon – ubbelohde dilution вискозиметър

вискозиметър

– за измерване на вътрешен вискозитет на прозрачни течности

– ASTM D 445 и ISO 3104

– минимално количество проба, което се измерва 8 мл, което може да бъде разредено до 40 мл

– изисква водна баня с дълбочина 305 мм

– държачите се поръчват и доставят отделно

 

 

 

 

Cannon – ubbelohde semi-micro вискозиметър

вискозиметър      – за измерване на кинематичен вискозитет на малки проби прозрачни течности

– ASTM D 445 и ISO 3104

– минимално количество проба, което се измерва 1 мл

* вискозиметрите с размер 400 и 600 могат да изискват по-голямо количество проба

* изходното количество проба може да бъде разредено до 20 мл

– изисква водна баня с дълбочина 280 мм

– държачите се поръчват и доставят отделно

 

 

Cannon – ubbelohde four-bulb shear dilution вискозиметър

вискозиметър    – за измерване на вътрешен вискозитет

– дизайн, позволяващ допълнителна механична здравина

– минимално количество проба, което се измерва 20 мл

– изисква водна баня с дълбочина 280 мм

– държачите се поръчват и доставят отделно

 

 

 

 

Ubbelohde  вискозиметър

вискозиметър    – за измерване на кинематичен вискозитет на прозрачни течности

– ASTM D 445 и ISO 3104

– минимално количество проба, което се измерва – 11 мл

– изисква водна баня с дълбочина 241 мм

– държачите се поръчват и доставят отделно