Апарат за визуализация in vivo

 

NightOWL LB 983 е най-съвременната система за молекулярно-образно in vivo проследяване на генната експресия с луцифераза и флуоресцентни протеини, както и за локализиране с флуоресцентно белязани антитела.

 NightOwl

Комбинацията от чувствителност, гъвкавост и лекота на използване правят NightOWL превъзходен инструмент.

CCD камера с дълбоко охлаждане
Моторизирана камера за промяна на наблюдаваното поле
Множество аксесоари за различни проби
Софтуерно контролиран интерфейс и вътрешни контакти
Портове за външен достъп

Апаратът позволява визуализация на животни и растения, блотове, гелове, микроплаки, съдове за клетъчни култури и микрочипове, независимо от използваните луминисцентни или флуоресцентни маркери.

Условията за визуализация на живи организми са много различни- анестезия за малки животни, контрол на светлината, температура и влажност при растения и клетъчните култури. Визуализиране на развитието на инфекциозни и паразитни заболявания или проследяване растежа на бактерии, както и измерване на много бледа луминесценция в дерматологията.
NightOwl Indigo