Real-Time PCR апарат

 

Стандартен и Градиентен Real-Time PCR апарат, Thermal Cycler TOptical 96:

TOptical_PCR

Аналитични параметри:

Чувствителност: l nmol/l FAM at 30μl проба в PCR плака с 96 ямк

Формат на блока: 96 ямки съвместим с 0.2 мл, 96 – ямкови микроплаки или 0,2 мл епруветки

Тип на блока: Пелтие

Режими на работа на блока: стандартен

Реакционен обем: 5-80 μl

Технически характеристики:

Поддържан температурен диапазон: от 3°С до 99°С

Точност: ±0,10°С

Хомогенност на температурата в блока: ≤±0,3°С

Скорост на нагряване/охлаждане: до 2,5 °С

Градиентна функция с диапазона на градиента от 1°С до 40°С

Нагряващ капаk: 30-99°С

Упрвление: PC, дистанционно

Брой програми: неограничен

Размери: 28 см Х 38 см Х43 см

Захранване: 100V, 110V, 230V

    Условия на работа: 15°С-35°С, 70% влажност, 2000м надморска височина