АПАРАТ НА СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: UV-VIS Спектрофотометър за микрообеми

 

NanoVue• Обем на пробата от 0,5 до 5 μL; Пробата са накапва директно върху
хидрофобната плака за проба;
•Обхат от 200 до 1100nm; ширина на спектралната лента 5 nm;
• Точност ± 2 nm; Възпроизводимост ± 0,5 nm;
• Избор на дължината на пътя: ръчно или автоматично 0,2 или 0,5mm;
• Детектор: двоен CCD Array (Огледална CCD камера);
• Светлинен източник – стабилизирана ксенонова лампа с дълъг живот;
• Време за измерване < 5s за проба;
• Сканиране; Време за сканиране от 200 до 900 nm < 5s;
• При включване – автоматично калибриране на дължината на вълната;
• Вградени методи за отчитане на:
– Нуклеинови киселини (концентрация, чистота); характеризиране
на олигонуклеотидни праймери;
– 19 вградени багрила (вкл. CyTM2, Cy3, Cy3B, Cy5);
– Определяне на концентрацията на протеини – Bradford, BCA, Lowry,
Biuret и директно UV измерване;

Лице за контакт: Вяра Петрова
info@danspharma.com; Тел./Факс 02 / 936 70 79